súc vật nguyễn minh triết chém gió ở Cuba

suc-vat-nguyen-minh-triet-suc-vat

súc vật nguyễn minh triết chém gió ở Cuba:

súc vật nguyễn minh triết nói:
– Có người ví von: “Việt Nam, Cuba như là Trời Đất sinh ra. Một anh ở phía Đông. Một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hoà bình cho thế giới. Cuba thức thì VN ngủ. VN gác thì Cuba nghỉ.”

http://www.youtube.com/watch?v=gGhS2HceriU

http://www.youtube.com/user/businesshoa208


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s