suc vat bui tin suc vat to hai suc vat tay sai suc vat ho chi minh suc vat

NB Việt Thường 16/12/2009: “Bùi Tín và Tô Hải đã tự vẫn trong các bài viết hạ đẳng của mình” (Nguyễn Đức Chung – Hồn Việt UK online)

1/2 suc vat bui tin suc vat to hai suc vat tay sai suc vat ho chi minh suc vat

2/2 suc vat bui tin suc vat to hai suc vat ho chi minh suc vat tay sai


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s