ngàn năm Thăng Long ngàn năm nô lệ Tàu thằng chó hồ chí minh buôn dân bán nước cho Tàu

ngan-nam-thang-long

ngàn năm Thăng Long ngàn năm nô lệ Tàu

thằng chó hồ chí minh buôn dân bán nước cho Tàu

ngàn năm Thăng Long ngàn năm nô lệ Tàu thằng chó hồ chí minh buôn dân bán nước cho Tàu