Phần 1: Chuyện Thâm Cung Dưới Triều Đại Hồ Chí Minh (NB Việt Thường)

trieu-dai-ho-chi-minh

Phần 1: Chuyện Thâm Cung Dưới Triều Đại Hồ Chí Minh (NB Việt Thường)

Phần 1: Chuyện Thâm Cung Dưới Triều Đại Hồ Chí Minh (NB Việt Thường) from hochiminhchode on Vimeo.