suc vat hoang phu ngoc phan suc vat nguyen thi doan trinh suc vat

suc vat hoang phu ngoc phan suc vat nguyen thi doan trinh suc vat

http://freedom4vn.wordpress.com/2010/03/04/nguyen_thi_thai_hoa/

Email: uybantruytotoiaccongsan@gmail.com
Hoặc email cá nhân tôi: nguyenphuclienthanh@gmail.com

Trân trọng

Thừa Ủy Nhiệm Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam

Liên Thành.